Atasözü gönderin

  • #Özlem Efendi

    Merak;karşılıksız ulaşmadır.

  • #Özlem Efendi

    Değişim için merak gerekir.

  • #Özlem Efendi

    Merak;doğadan gelen enerjidir.

  • #Özlem Efendi

    Merak;öğrenmenin vitaminidir.

  • #Yeliz Tas

    Gaflet uykusunda olanı merak uyandırır.

  • #Yeliz Tas

    Mucidin yolculuğu merakla başlar.

  • #Gözde Ertekin

    Merak eden derviş, bilgiye ermiş.

  • #OzkulAgca

    Merak anahtarı açar yepyeni kapıları.

  • #OzkulAgca

    Merak bilgi arayışının kamçısıdır.

  • #OzkulAgca

    Meraklı düşman, deli dosttan iyidir.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

00001611

Biz, eğitimde dönüşümün birlikte, akıl ve hayal gücüyle yaratılabileceğine inanan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim için öğrenmek, merak etmekle başlıyor. Dilimizde ise merakı olumlayan tek bir atasözü yok. Dilimizde yoksa hayatımızda da yok.
Gelecek nesillere miras kalacak Merak Atasözleri kitabını birlikte yazabiliriz. Çocukların, gençlerin ve tüm toplumun merak duygusunu hep beraber yeşertebiliriz.