Atasözü gönderin

  • #İsmail Bilir

    Merak sorguya, sorgu bulguya götürür.

  • #Sema Güzey Kandemir

    Merak bilimin ışığıdır.

  • #Naim Kandemir

    Çiçeği su bilgiyi merak yeşertir.

  • #Naim Kandemir

    Meraksız toplumlar çorak toprağa benzer.

  • #Müjgan ÖZCAN

    Merakı olmayanın meramı olmaz

  • #Sema Güzey Kandemir

    Merak öğrenmenin süt dişleridir.

  • #Sema Güzey Kandemir

    Merak çiçeklerinin açtığı bahçe kurumaz.

  • #Çocukluk Bizde Kalsın Derneği

    Merak öğrenmenin başlangıcıdır.

  • #HASAN FEHMİ GÜZEL

    Merak yeni yollar açar.

  • #Hatice Zeynep İnan

    Merak, evrenin kilidini açan anahtardır.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

00001611

Biz, eğitimde dönüşümün birlikte, akıl ve hayal gücüyle yaratılabileceğine inanan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim için öğrenmek, merak etmekle başlıyor. Dilimizde ise merakı olumlayan tek bir atasözü yok. Dilimizde yoksa hayatımızda da yok.
Gelecek nesillere miras kalacak Merak Atasözleri kitabını birlikte yazabiliriz. Çocukların, gençlerin ve tüm toplumun merak duygusunu hep beraber yeşertebiliriz.